Stypendia dla gimnazjalistów

przyznanie stypendiów

przyznanie stypendiów - przyznanie stypendiów

Najzdolniejsi uczniowie elbląskich gimnazjów odebrali dziś w Urzędzie Miejskim z rąk prezydenta Witolda Wróblewskiego stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych za bardzo dobre wyniki i wybitne osiągnięcia w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 prezydent wręczył 128 gimnazjalistom ze wszystkich elbląskich gimnazjów.

- Jestem z Was dumny, że osiągacie tak dobre wyniki i uzyskujecie stypendium. Chcę Wam za to podziękować, chcę również podziękować dyrektorom szkół, a także Waszym nauczycielom oraz rodzicom. Mam nadzieję, że stypendia które otrzymujecie będą przeznaczone na realizację Waszych pasji i zachętą do utrzymania dobrego kursu w nauce – mówił podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski.

W budżecie miasta na rok 2018 przeznaczono na stypendia 60 000 zł. Wysokość przyznanego stypendium za I półrocze wynosi od 140 zł do 350 zł. Kwota wydatkowana ogółem na stypendia w I półroczu wyniosła 23 450,00 zł.

LISTA SZKÓŁ I STYPENDYSTÓW