EUH-E z kolejną umową o współpracy

fot

fot - fot

15 lutego br. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu a III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu.

Partnerzy zobowiązują się między innymi wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, popularyzować działania na rzecz młodzieży szkolnej służące poszerzaniu wiedzy, pogłębiać zainteresowania oraz ułatwiać świadome dokonywanie wyboru dalszego kierunku kształcenia - mówi Beata Orzech, Dyrektor III LO. To już kolejna umowa o współpracy dążąca do możliwie głębokiego zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu a społecznością uczniowską. Porozumienie ma sprzyjać także efektywnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału dydaktycznego partnerów - dodaje Henryk Fall, Kanclerz EUH-E.