Hiszpańska praktyka uczniów ZSIŚiU

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu wyjechali na zagraniczny staż zawodowy, tym razem do hiszpańskiej Sewilli. Było to możliwe dzięki realizacji w szkole projektu „Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

ZSIŚiU realizuje projekt we współpracy z hiszpańską firmą przyjmującą euroMind. W ramach niego grupa 16 uczniów i 2 opiekunów wyjechała na 2-tygodniowy staż zawodowy do Sewilli. Uczestnicy projektu to uczniowie kształcący się w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik usług fryzjerskich. Praktyki zawodowe będą odbywały się szkole SAFA oraz w salonach fryzjerskich w Sewilli.

Uczniowie już od września przygotowywali się do wyjazdu i uczestniczyli w przygotowaniach: językowym, pedagogicznym, kulturowym oraz z zakresu doradztwa zawodowego. Głównymi celami projektu w odniesieniu do uczestników są m.in.: poznanie  unijnego rynku pracy, poszerzenie i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, poznanie i praktyczne wykorzystanie nowych technik w branży fryzjerskiej i technologii w branży odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania hiszpańskiego systemu kształcenia, będą doskonalić język hiszpański w czasie zajęć kursowych, a także  poszerzą  swoje kompetencje międzykulturowe. EuroMind przygotował program kulturalny, który umożliwi uczniom poznanie kraju goszczącego, jego historii, kultury i tradycji. Odbędą się wycieczki do Malagi i Kadyksu a młodzież  podczas spacerów pozna także  najciekawsze miejsca Sewilli.

W Hiszpanii uczestnicy będą mieli  zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Zagraniczne praktyki uczniów ZSISiU, potwierdzone będą certyfikatami i dokumentem  Europass -Mobilność poświadczającym nabyte umiejętności. Z pewnością praktyki w Andaluzji będą dla uczniów cennym doświadczeniem osobistym i zawodowym oraz zwiększą ich atrakcyjność na europejskim rynku pracy.

Koordynator projektu