Czytamy Herberta w III LO

Herbert

W związku z tym, iż rok 2018 został przez Sejm ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta, włączamy się w ogólnopolskie obchody poprzez propagowanie twórczości poety. Rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego Czytamy Herberta przygotowanego we współpracy z Telewizją Truso.

Celem przedsięwzięcia jest  przybliżenie sylwetki i twórczości poety, kształcenie umiejętności recytacji, uwrażliwienie na piękno poezji, występ przed kamerami.

Projekt jest adresowany do młodzieży III LO oraz uczniów gimnazjów i siódmych klas szkół podstawowych.

Casting, czyli przesłuchanie recytatorów, odbędzie się 28 lutego 2018 r. w III LO. Jury przewodniczyć będzie  Pani Nina Dziwniel-Stępka.

Nagroda dla dziesięciu laureatów to udział w nagraniu programu telewizyjnego, który TV Truso zrealizuje w czytelni III LO, a następnie wyemituje w cyklu poświęconym poecie.

Dzięki TV Truso mamy okazję popularyzowania twórczości Zbigniewa Herberta w mediach, dlatego też zapraszamy młodych recytatorów na casting do III LO!

Rzecznik III LO Danuta Huszcza-Sawicka