„W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się”

dźwięk

dźwięk - dźwięk

5 lutego br. w gościnnych progach Ratusza Staromiejskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu we współpracy z ACS Słuchmed oddział w Elblągu zorganizowała szkolenie pt. „W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się”.

Szkolenie adresowaliśmy do pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne w szkołach i przedszkolach. Z propozycji szkoleniowej skorzystało 155 osób z Elbląga, powiatu elbląskiego a także pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych z Pasłęka, Nowego Miasta Lubawskiego, Ostródy, Morąga.

Treści szkoleniowe dotyczyły centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), jednego z problemów utrudniających nabywanie przez dzieci ważnych umiejętności, takich jak mówienie, czytanie, pisanie. W zagadnienia merytoryczne wprowadziła pani Anna Lassmann z poradni, natomiast głównym prelegentem była pani Julia Pyttel, pedagog, neurologopeda, surdologopeda, terapeuta SI, koordynator Projektu APD. Pani Pyttel przedstawiła istotę zaburzeń, omówiła w jaki sposób funkcjonują dzieci z tego typu zaburzeniami, zaprezentowała możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, w tym wskazania dla terapeutów i nauczycieli do pracy z dziećmi z APD.

Zarówno prelegentom jak też uczestnikom szkolenia, a także osobom, które wsparły organizację szkolenia serdecznie dziękujemy: organizatorki przedsięwzięcia Joanna Żbikowska i Katarzyna Siedlaczek.

szkolenie

szkolenie - szkolenie

szkolenie

szkolenie - szkolenie

szkolenie

szkolenie - szkolenie