Stypendia dla gimnazjalistów

Stypendia dla gimnazjalistów

Stypendia dla gimnazjalistów - Stypendia dla gimnazjalistów

Dziś w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego Prezydent Witold Wróblewski wręczył uczniom elbląskich gimnazjów stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.

W tym semestrze stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia otrzymało 198 gimnazjalistów. Jednym z kryteriów otrzymania stypendium było uzyskanie średniej ocen na poziomie minimum 4,7.

Wysokość przyznanego stypendium za II semestr roku szkolnego 2016/2017 wynosi od 120,00  zł do 430,00 zł.

- „Serdecznie gratuluję znakomitych wyników w nauce. Wysokie oceny świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Jesteście chlubą naszego miasta. Cieszę się, że mamy tak zdolną młodzież. Chciałbym abyście tu w Elblągu kształcili się i później już jako osoby dorosłe mieli wpływ na rozwój naszego miasta. Mam również nadzieję, że przyznane stypendia przyczynią się do Waszego dalszego rozwoju i będą motywatorem do dalszej nauki. Pragnę również podziękować i pogratulować Waszym rodzicom i nauczycielom” – podkreślał podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski.

Łącznie w roku 2017 Prezydent przyznał 298 stypendiów (100 za I semestr). Na ten cel  z budżetu miasta przeznaczono 60 000 zł.

Lista stypendystów

Galeria zdjęć