Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…

Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…

Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny… - Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…

W Zespole Szkół Gospodarczych odbyła się wystawa na temat „Typowych grzybów jadalnych, grzybów trujących i przetworów z grzybów”. Celem wystawy było:
•    zapoznanie uczniów z typowymi przedstawicielami grzybów jadalnych i trujących;
•    zapoznanie uczniów z innymi nazwami tych grzybów, cechami, wartością, sezonowością występowania, właściwościami, zastosowaniem w produkcji gastronomicznej oraz z różnymi ciekawostkami na temat prezentowanych grzybów;
•    podnoszenie poziomu efektywności kształcenia zawodowego.

Na wystawie zaprezentowano następujące GRZYBY JADALNE:
a) pierwszorzędne – borowika szlachetnego – prawdziwka, czubajkę kanię – sowę, pieprznika jadalnego – kurkę;
b) drugorzędne – koźlarza babkę, koźlarza babkę – odmianę czarną, maślaka pstrego, maślaka sitarza, maślaka żółtego, podgrzybka brunatnego i podgrzybka zajączka;
Przedstawicielem GRZYBÓW TRUJĄCYCH był muchomor czerwony, a przedstawicielem GRZYBÓW WARUNKOWO JADALNYCH była purchawka cuchnąca.
Na wystawie zaprezentowani również przetwory z grzybów, jak: grzyby suszone i grzyby marynowane.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.
 
Organizatorzy wystawy:
Katarzyna Dobrzeniecka - nauczyciel kształcenia zawodowego branży gastronomicznej  
oraz uczniowie klasy I a Branżowej Szkoły w zawodzie kucharz

Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…

Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny… - Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…

Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…

Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny… - Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…

Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…

Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny… - Sezon grzybowy w pełni – u nas bezpieczny…