Będą współpracować z PWSZ

Będą współpracować z PWSZ

Będą współpracować z PWSZ - Będą współpracować z PWSZ

22 września 2017 roku Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu – mgr Teresa Kubryń podpisali umowę o współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Elblągu reprezentowaną przez p.o. Dyrektora – mgr Tomasza Dłuszczakowskiego.
Zawarta umowa umożliwi zacieśnienie stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską Szkoły. Uczelnia zobowiązała się udzielać pomocy uczniom Szkoły w zakresie:
•    dostępu do wybranych wykładów akademickich oraz zajęć praktycznych dla zainteresowanych uczniów;
•    udziału w inicjatywach uczelnianych, takich jak seminaria, warsztaty, konkursy oraz inne podobne działania, służące popularyzacji wiedzy i nauki;
•    udziału w wydarzeniach PWSZ w Elblągu, w szczególności wykładach otwartych.

Na mocy umowy Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu zobowiązała się natomiast do umożliwienia przedstawicielom PWSZ w Elblągu promocji inicjatyw uczelnianych oraz oferty edukacyjnej wśród uczniów i ich rodziców oraz udostępnienia wszelkich możliwych mediów (www, tablic ogłoszeń, szkolnego radiowęzła itp.) do celów promocyjnych PWSZ w Elblągu.

Będą współpracować z PWSZ

Będą współpracować z PWSZ - Będą współpracować z PWSZ

Będą współpracować z PWSZ

Będą współpracować z PWSZ - Będą współpracować z PWSZ