Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji

Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji

Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji - Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji

Straż Miejska odwiedza elbląskie przedszkola w ramach przygotowań do Olimpiady Bezpieczny El – Przedszkolak, która swój finał będzie miała 27 października na hali MOS przy ulicy Kościuszki.
Olimpiada sportowa na stałe już wpisała się w kalendarz imprez organizowanych dla dzieci w ramach programu Bezpieczny Elbląg, której głównym celem jest propagowanie bezpieczeństwa wśród najmłodszych.
W wybranych tygodniach poszczególne służby przeprowadzają w przedszkolach pogadanki na temat bezpiecznych zachowań oraz przedstawiają kulisy swojej pracy.
Dzieci mogą obejrzeć z bliska sprzęt będący na wyposażeniu danej służby, a także przymierzyć czapkę służbową czy kajdanki.
I tak, pierwszy – niebieski tydzień należy do Policji i Straży Miejskiej;
        drugi – czerwony  tydzień przypadł Straży Pożarnej;
        trzeci – zielony tydzień to Leśnicy;
        czwarty – moro tydzień należy do Wojska;
        i ostatni piąty – biały tydzień to Pogotowie Ratunkowe.

Wzorem lat ubiegłych każda z w/w służb będzie miała swoją drużynę, w której skład wchodzi  10 dzieci z wybranych przedszkoli i 2 opiekunów prowadzącej służby.

Cały projekt Bezpieczny El – Przedszkolak ma na pewno jeden szczytny cel, a mianowicie nauka przedszkolaków poprzez zabawę bezpiecznych i odpowiedzialnych postępowań.

Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji

Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji - Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji

Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji

Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji - Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji

Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji

Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji - Niebieski tydzień tygodniem Straży Miejskiej i Policji


Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu