Jagiellończyk od września pierwszą dwujęzyczną szkołą średnią w Elblągu

IILO

IILO - IILO

Od nowego roku szkolnego II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu czekają zmiany- nauczyciele będą nauczać w języku angielskim!

W klasie dwujęzycznej tj. I F od września uczniowie będą się uczyć od dwóch do czterech przedmiotów w języku angielskim, wśród których znajdą się: WOS, albo historia i społeczeństwo, geografia, biologia, albo przyroda. Przewidziane są także zajęcia dotyczące kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych. Język angielski w tej klasie nauczany będzie na poziomie dwujęzycznym w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. Dodatkowo, w ramach autorskich programów, uczniowie poznają kulturę, historię i geografię krajów anglojęzycznych w języku angielskim. Szkoła jest do tego przygotowana, gdyż dysponuje odpowiednimi warunkami i fachową kadrą, legitymującą się właściwymi certyfikatami. Potwierdzeniem takich kompetencji są liczne osiągnięcia i czołowe lokaty licealistów w olimpiadach i konkursach z języka angielskiego, a także podejmowanie nauki na uczelniach zagranicznych.

Po klasie dwujęzycznej uczniowie będą mieli możliwość zdawania egzaminów maturalnych na poziomie dwujęzycznym. Zaopatrzeni w wiedzę, i wzbogaconą znajomość języka angielskiego absolwenci II LO będą dobrze przygotowani do dalszego kształcenia się i kariery zawodowej.

Ta zmiana w systemie nauczania uatrakcyjnia ofertę edukacyjną szkoły. Przynosi jej też nową nazwę. „W tej chwili rozpoczęła się procedura i mam nadzieję, że nasz wniosek zostanie przychylnie rozpatrzony przez Radę Miejską. Jeśli tak się stanie, to nazwa szkoły zabrzmi od września: II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.”- mówi dyrektor szkoły Agnieszki Jurewicz.

Tworzenie szkół dwujęzycznych to nie tylko nowość i moda, ale przede wszystkim wymóg czasów. Szkoła dwujęzyczna odpowiada na zapotrzebowanie społeczeństwa lokalnego, które chce posiadać kompetencje potrzebne na studiach anglojęzycznych w uczelniach polskich i zagranicznych oraz na wymagającym rynku pracy. Innym powodem tego, że powstaje w Elblągu szkoła z oddziałami anglojęzycznymi jest rosnące znaczenie i popularność tego języka. Starania II LO w zakresie realizacji tej potrzeby i zrozumienie tego tematu przez władze elbląskie pozwolą zachęcić absolwentów gimnazjów poszukujących takich możliwości nauki do pozostania w mieście.


Dorota Radomska
Rzecznik prasowy II LO