„ERASMUS+” tematem spotkania dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

ppp

ppp - ppp

20 kwietnia br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu zorganizowane zostało spotkanie dyrektorów poradni z terenu naszego województwa, poświęcane możliwości rozwoju organizacyjnego tego typu instytucji poprzez udział w programie „Erasmus +” oraz przedstawieniu efektów uczestnictwa Poradni nr 2 w tym programie.

Podczas spotkania podjęliśmy się zaprezentowania wymagań, jakim należało sprostać, aby projekt aplikacyjny przygotowywany przez poradnię zyskał akceptację Agencji Narodowej oceniającej wnioski. Zwróciłyśmy uwagę na zakres tematyczny, w jakim poradnie mogą starać się o udział w programie, podzieliłyśmy wskazaniami uzyskanymi na podstawie oceny naszego wniosku (o pięknej nazwie „Rozwinąć skrzydła”) przez ekspertów. Na bazie doświadczeń z wyjazdu studyjnego do Anglii, który odbył się na przełomie stycznia i lutego 2017 r., zaprezentowałyśmy informacje o sposobach organizacji wsparcia dzieci oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, emigrantów (również z Polski), młodocianych rodziców w Anglii, gdzie pracownicy Poradni nr 2 odbywali wizyty studyjne. Podzieliłyśmy się też spostrzeżeniami na temat efektywności wychowawczej szkół, klimatu, z jakim spotykałyśmy się w odwiedzonych szkołach i placówkach angielskich. Zdałyśmy też relację z wizyty nauczycieli z Anglii w Poradni nr 2 i spostrzeżeniami Anglików (bardzo pozytywnymi) na temat naszych szkół.

W trakcie spotkania zadawano wiele pytań świadczących o zainteresowaniu przedstawionymi możliwościami rozwoju organizacyjnego, a także wsparciem, jakie – jako placówka, która posiada doświadczenie w programie „Erasmus +”, możemy udzielić innym poradniom chcącym podobnie jak my „rozwinąć skrzydła”. Zaciekawienie i wnikliwość uczestników spotkania było tym większe, że dotąd żadna warmińsko-mazurska poradnia w programie „Erasmus +” nie uczestniczyła.  

Spotkanie poprowadziły Beata Ragin i Joanna Żbikowska.