Liga Młodych Matematyków w SP 16

Liga Młodych Matematyków

Liga Młodych Matematyków - Liga Młodych Matematyków

W Szkole Podstawowej nr 16 odbyła się 14 edycja Rejonowego Konkursu Matematycznego „Liga Młodych Matematyków”, pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga, pana Witolda Wróblewskiego, startowało 88 uczniów: 43 z klas IV i 45 z klas V. Reprezentowali oni 23 szkoły: 14 z Elbląga: SP nr 1, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, Zespół Szkół Pijarskich i 9 spoza naszego miasta: SP nr z 3 Morąga, SP nr 2 z Pasłęka, SP z Nowakowa, Gronowa Elbląskiego, Jegłownika, Fromborka, Żurawca, Milejewa i Suchacza. Każdą placówkę reprezentowała czwórka uczniów.
Pomysłodawczynią i organizatorką tego konkursu jest pani Teresa Cichosz. W realizacji tegorocznego przedsięwzięcia pomagały: pani Ewa Kotlik, pani Danuta Stankiewicz, pani Elżbieta Zakrzewska- Łuczko, pani Anna Kempińska, pani Dorota Kościńska i pani Małgorzata Lewkowicz- Golanko. Opiekę nad konkursem objęła również Metodyk Matematyki Pani Elżbieta Kurkiewicz.

Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie u uczniów zainteresowań i uzdolnień matematycznych, jak również sprawdzenie ich poziomu wiedzy i umiejętności.

Poniżej przedstawiamy Laureatów tegorocznej edycji LMM. Wyniki szczegółowe są umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Laureaci z klas IV
I- Marcin Lelujko SP11
II– Nikodem Tacka SP16
III– Piotr Kaminski SP2 Pasłę i Bartosz Sydorczyk SP3 Morąg

Laureaci z kl. V:
I– Magdalena Puzio SP12
II– Filip Wardzyński SP25 i Grzegorz Wierzbicki ZSP
III– Michał Downarowicz SP Gronowo Elbl.
Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom,
a Paniom Nauczycielkom za przygotowanie uczniów do zmagań.

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w XV edycji Ligi Młodych Matematyków.

Liga Młodych Matematyków

Liga Młodych Matematyków - Liga Młodych Matematyków

Liga Młodych Matematyków

Liga Młodych Matematyków - Liga Młodych Matematyków

Organizatorzy
Szkoła Podstawowa nr 16