Certyfikat dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu

certyfikat

certyfikat - certyfikat

Z wielką dumą informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu uzyskała certyfikat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Certyfikat przyznawany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje) współdziałającą z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jako potwierdzenie spełnienia standardów świadczących o trosce o bezpieczeństwo dzieci. Wymagał dużego wkładu w wypracowanie zindywidualizowanej „Polityki ochrony dzieci”, w której ujęte zostały zasady i procedury działania w różnych sytuacjach, obowiązujące w Poradni, uporządkowania i poszerzenia przez wszystkich pracowników wiedzy, wypracowania i upowszechnienia edukacyjnych propozycji tematycznych dla szkół i placówek i wprowadzenia ich do oferty Poradni.

Uznanie dla działań wyrażone przez Fundację jest dla nas jednocześnie nowym, szczególnym wyzwaniem. Czujemy się bowiem zobowiązani, by zachęcać inne instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny do podjęcia trudu certyfikacji i zapewniania we własnym środowisku skutecznej ochrony dziecka przed krzywdzeniem.  

CERTYFIKAT

Joanna Żbikowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu