Półzimowiska w elbląskich szkołach

Od 23 stycznia do 3 lutego trwać będą w naszym województwie ferie zimowe. W tym okresie, wzorem lat ubiegłych w wybranych elbląskich szkołach organizowane będą półzimowiska. Zapisy dzieci na tę formę wypoczynku odbędą się 9 stycznia od godz. 7.30 w szkołach, które są organizatorami półzimowisk.  

Organizacji wypoczynku podjęły się następujące placówki:    
    
1. Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2               
2. Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego 12            
3. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Daszyńskiego 1            
4. Zespół Szkół nr 1 (SP11), ul. Korczaka 34            
5. Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Urocza 4                
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1, ul. Kopernika 27        
7. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Słoneczna 14        


Dwa turnusy
Oferta półzimowisk skierowana jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Aby zwiększyć liczbę miejsc, w tym roku samorząd po wspólnych ustaleniach z kierownikami półzimowisk zdecydował, iż każda ze szkół organizująca wypoczynek zimowy utworzy dwa turnusy pięciodniowe, co pozwoli zwiększyć dwukrotnie liczba miejsc dla dzieci. Planuje się, że w półzimowiskach weźmie udział ponad 1 100 dzieci, w tym 137 skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zapisy
Karty na półzimowisko będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek 9 stycznia 2017 r. od godziny 7.30. Pełna odpłatność w turnusie wynosi 90 zł od osoby (50 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji zajęć – transport, materiały edukacyjne, itp.). Koszty wyżywienia podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pokryte będą bezpośrednio z funduszy ośrodka. Uczestnicy programu „Karta Dużej Rodziny” wnoszą opłatę tylko za wyżywienie (zwolnione są z opłaty 40 zł).   

Atrakcje
Zajęcia  organizowane  przez  szkoły  mają  na  celu  zapewnić  dzieciom  ciekawy, różnorodny sposób spędzania czasu wolnego, dostosowany do wieku i zainteresowań. Pod opieką wychowawców stworzone będą odpowiednie warunki do czynnego wypoczynku i zabaw rekreacyjno – sportowych, także na świeżym powietrzu. Zaplanowano sporo wycieczek, m.in.: wyjazd do Gdańska do Ośrodka Kultury Morskiej czy Rodzinnego Parku Rozrywki, do Żuławskiego Parku Historycznego czy wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Ziołowy Dzbanek”.

Dyrektorzy szkół przygotowali także szereg gier i zabaw w prowadzonych przez siebie placówkach. Dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania korzystając z różnego rodzaju zajęć sportowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych, dostosowanych do grup wiekowych. We wszystkich placówkach duży nacisk położono na organizację zajęć sportowych, które uczą współzawodnictwa, pokonywania trudności oraz ukazują dzieciom, jak w bezpieczny sposób rozładować nadmiar energii. Organizatorzy przygotowali także szereg zabaw interakcyjnych, które będą miały na celu rozwijanie u dzieci zdolności psychosocjalnych, takich jak otwarte porozumiewanie się, podejmowanie decyzji, pomaganie innym czy rozwijanie samodzielności.

Fundusze
Na realizację wypoczynku zimowego w formie półzimowisk Departament Edukacji i Sportu UM pozyskał środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 140 000 zł.

Co jeszcze przed nami?
Prezydent Miasta ogłosił także konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych” z terminem rozstrzygnięcia do dnia 18 stycznia 2017 r. Na ten cel przeznaczono z budżetu miasta kwotę 40.000,00.

Jednocześnie informujemy, że na okres ferii zimowych przygotowywana jest również bogata oferta bezpłatnych zajęć  ogólnodostępnych, organizowanych przez jednostki miejskie. Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół podstawowych, w drugiej połowie stycznia  otrzymają informatory z pełnym wykazem dostępnych zajęć.