VI akcja HDK w ZSIŚiU

kropla

Przed nami jeszcze jedna akcja honorowego krwiodawstwa w tym roku. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług zaprasza absolwentów i uczniów naszej szkoły, a także inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji we wtorek 13.12 br. w godz. 8.00 do 12.00 w świątecznym już nastroju i ze świąteczną potrzebą obdarowania bliźnich.

 

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, oraz po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Zgłaszający się powinni posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL /dowód osobisty, prawo jazdy/.

Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego tj. 8 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywną uwagę z zachowania.

Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia do dnia 12.12.2016 r. (poniedziałek).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług