Bezpieczna+ w Gimnazjum nr 6

gimnazjum

gimnazjum - gimnazjum


Dobiegają końca działania w ramach rządowego programu – „Bezpieczna+”, realizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na mocy pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Gimnazjum nr 6 w Elblągu.

Zajęcia pod hasłem „Aktywni dla siebie i innych” prowadzone z grupą młodzieży i rodziców miały na celu aktywizowanie młodych poprzez rozwój kompetencji miękkich. Warsztaty realizowane przez psychologa i pedagoga podejmowały tematykę  skutecznej komunikacji i współpracy, efektywnego radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem, podejmowania decyzji oraz twórczego myślenia. Dopełnieniem zajęć warsztatowych była wycieczka do Trójmiasta, gdzie w Centrum Nauki Experyment w Gdyni  poprzez łączenie nauki i zabawy oraz prowadzenie działań upowszechniających naukę,  uczestnicy mogli doświadczyć wielu zjawisk w praktyce, a w Europejskim Centrum Solidarności zapoznać się ze znaczeniem aktywnych postaw prospołecznych w dokonywaniu znaczących zmian społecznych w wymiarze globalnym.

Projekt wdrożony w Gimnazjum nr 6 przyczynił się do poszerzenia horyzontów wśród młodzieży, wzmocnił jej samoświadomość oraz przekonanie o znaczeniu aktywności w życiu codziennym ukierunkowanej zarówno na samych siebie jak i na innych.

Projekt dobiega końca, realizatorzy mają jednak pewność, że zdobyta wiedza i kompetencje będą procentowały w aktywnych postawach teraz i w przyszłości, bo przecież inwestycja w młodych to inwestycja w przyszłość.

Anna Miazga
Rzecznik Gimnazjum nr 6

 

gimnazjum

gimnazjum - gimnazjum