Tydzień języków obcych w Zespole Szkół Gospodarczych

 Tydzień języków obcych w  Zespole Szkół Gospodarczych
Dnia 30 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu w ramach obchodzonego w szkole Tygodnia Języków Obcych odbyło się językowe podsumowanie projektu unijnego ERASMUS+ „Zawodowa karuzela marzeń. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.  

W ramach projektu 32 uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych wraz z opiekunami odbyło dwukrotnie miesięczny staż  zawodowy: pierwsza grupa 16 uczniów w czerwcu 2016 roku przebywała w Bad Freienwald w Niemczech, natomiast druga grupa w październiku w Rimini we Włoszech. Uczniowie kierunków: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbywali swój staż w obiektach hotelarskich na różnych stanowiskach: recepcjonisty, pokojowej oraz kelnerki i kelnera. Zakwalifikowani do wyjazdu uczniowie, przed wyjazdem odbyli przygotowanie  językowe oraz przygotowanie z zakresu kulturowego kraju, w którym odbywa się staż.  


Na spotkaniu uczniowie przy pomocy prezentacji multimedialnej podsumowali przebieg stażu pod kątem wykorzystania znajomości języka obcego podczas stażu zagranicznego. Pierwszą grupę uczniów  reprezentowały:  Natalia Urbanek, Patrycja Rajewska oraz Lidia Dziekanowska, opowiadając w języku niemieckim o stażu w Niemczech. Natomiast w języku angielskim prezentowali swoje wrażenia ze stażu odbytego we Włoszech: Agnieszka Skierska, Natalia Kowalska, Karolina Zalewska oraz Mateusz Mazuryk.

Z przedstawionych prezentacji będących językowym podsumowaniem stażu jednoznacznie wynika, iż projekt był dla jego beneficjentów doskonałą okazją do porozumiewania się w  języku obcym. Uczniowie doskonalili język obcy na co dzień funkcjonując w międzynarodowym środowisku pracy, a także wypełniając niezbędną dokumentację dotyczącą stażu, taką jak:  dzienniczki stażu czy ankiety ewaluacyjne. Najważniejsze było to, iż stażyści mieli okazję do sprawdzenia nie tylko ogólnej wiedzy i umiejętności językowych, ale w szczególności znajomości słownictwa zawodowego w praktyce. Uczniowie obu kierunków: technika hotelarstwa oraz technika żywienia i usług gastronomicznych wykorzystywali bowiem w swojej pracy słownictwo branżowe charakterystyczne dla danego kierunku kształcenia, współpracując z innymi pracownikami, a także obsługując gości hotelowych oraz gości w restauracji. Spotkanie podsumowujące odbyty przez uczniów staż zagraniczny pokazało, jak ważna jest nauka języka obcego, zwłaszcza w kształceniu zawodowym.

 Tydzień języków obcych w  Zespole Szkół Gospodarczych

 Tydzień języków obcych w  Zespole Szkół Gospodarczych
                         

Koordynatorzy projektu