Departament Gospodarki Komunalnej

Dyrektor Departamentu Andrzej Demczuk
ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek główny "B", II piętro, pokoje 239-240
tel.: +48 (55) 239 32 53, sekretariat
fax: +48 (55) 239 31 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Departamentu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie spraw związanych z:
- gospodarką komunalną w zakresie utrzymania miejskiej infrastruktury technicznej,

Sekretariat

Małgorzata Jędrzejczyk – stanowisko ds. organizacyjnych i budżetu
pokój nr  239
tel.: +48 55 239 32 53

Pracownicy/stanowiska

Magdalena Osik – stanowisko ds. gospodarki energetycznej i komunikacji
pokój nr  239
tel.: +48 55 239 32 56

wakat – stanowisko ds. koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją urządzeń wybudowanych w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I”
pokój nr 238
tel. +48 55 236 43 82

Iwona Przedpełska – stanowisko ds. zieleni miejskiej i zwierząt bezdomnych
pokój nr 238
tel.: +48 (55) 239 32 55

Bożena Łabowicz-Dymanus - stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
pokój nr 247
tel.: +48 (55) 239 32 06

Marta Kirszenstein - stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
pokój nr 247
tel.: +48 (55) 239 32 10

Anna Giza - stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
pokój nr 247
tel.: +48 (55) 239 34 14

Mirosław Dziwulski stanowisko ds. utrzymania urządzeń wodno-ściekowych
pokój nr 238
tel.: +48 (55) 239 34 13

Do zadań Departamentu Gospodarki Komunalnej  należy:
1.    Realizacja zadań z zakresu:
       1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
       2) zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe;
       3) gospodarowanie odpadami komunalnymi;
       4) miejskiego transportu zbiorowego;
       5) cmentarzy komunalnych;
       6) zieleni ogólnomiejskiej.
2.    Utrzymanie i administrowanie miejskim zasobem nieruchomości przekazanym do Referatu.
3.    Utrzymywanie grobów i cmentarzy wojennych w przypadku, powierzenia tych zadań Gminie przez Wojewodę w drodze porozumienia.
4.    Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ZAŁATWIANIE SPRAW (KARTY USŁUG, WNIOSKI)

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG


Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Elblągu

Zarządzenie w sprawie opłat za usługi cmentarne

Opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląga


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Elbląg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2030"