Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny

Dokument „Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny” jest rezultatem I etapu prac nad Strategią rozwoju Elbląga 2020+. Raport stanowi bazę do dalszych prac nad analizą SWOT i samą strategią.

Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny