Adres, telefony, godziny pracy Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1  82-300 Elbląg
Telefon: + 48 (55) 239 30 00
Fax: + 48 (55) 239 33 30
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Godziny pracy Urzędu

poniedziałek        7:30 - 15:30
wtorek                7:30 - 16:30
środa                  7:30 - 15:30
czwartek             7:30 - 15:30
piątek                 7:30 - 14:30

Referat Obsługi Kierowców przy Placu Dworcowym 4 obsługuje interesantów:
- codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00


Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta
przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 17.00.


Biuro Podawcze
ul. Łączności 1 (parter)  82-300 Elbląg
tel. (+48 055) 239 33 99
(Informacja dot. spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim)
Czynne jest:
wtorki 7:30 - 16:30
piątki 7:30 - 14:30
pozostałe dni robocze 7:30-15:30


Telefony do konkretnych Departamentów dostępne są na ich podstronach.
Lista Departamentów Urzędu Miejskiego w Elblągu

W okresie pandemii Kasa Urzędu jest nieczynna.
Kasa Urzędu czynna jest:
Poniedziałek    08.00 - 15.00
Wtorek          08.00 - 16.00
Środa             08.00 - 15.00
Czwartek        08.00 - 15.00
Piątek            08.00 - 14.00

Urząd Miejski w Elblągu informuje, że wprowadzona została możliwość dokonywania opłat podatków lokalnych, opłat komunikacyjnych (m.in. rejestracja pojazdów) oraz opłat skarbowych za pomocą dwóch opłatomatów.
Pierwszy z nich ustawiony jest w budynku dworca PKS, przed Referatem Obsługi Kierowców, drugi stoi w Ratuszu Staromiejskim.
Zachęcamy mieszkańców do tej szybkiej i wygodnej formy płatności.
Płatności dokonywane za pośrednictwem opłatomatów nie wiążą się z żadnymi prowizjami.
Opłatomat: Dworzec PKS / Referat Obsługi Kierowców - kliknij tutaj
Opłatomat: Ratusz Staromiejski - kliknij tutaj
W opłatomatach można dokonać płatności wyłącznie karta płatniczą.

Informacja o zmianie nr rachunków bankowych

Od dnia 01.10.2018 roku kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Elbląg i jej jednostek organizacyjnych prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa. Poniżej wykaz rachunków bankowych:

UWAGA!

Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek  56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Rachunek bankowy Zakres obsługi

43 1020 1811 0000 0902 0334 1104

Rachunek główny Gminy Miasta Elbląg (Organ) dotyczy przekazywania należnych dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz podatków i opłat należnych miastu Elbląg oraz miastu na prawach powiatu.
53 1020 1811 0000 0502 0334 1120 Rachunek  dotyczący opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Elbląg, za dzierżawę gruntu, wykup nieruchomości, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za służebność, opłata za przekształcenie gruntu, opłata za oszacowanie i odpis z KW, za usuwanie pojazdów z dróg, za zajecie pasa drogowego, mandaty Straży Miejskiej, opłaty dodatkowe za parkowanie, wpłaty dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych/z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Rachunek dotyczący podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  i od środków transportowych, a także opłaty skarbowej.
67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 Rachunek dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
41 1020 1811 0000 0802 0359 6202 Rachunek dotyczący kar z tytułu naruszenia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu