Kultura (spotkanie jedenaste) – szukamy rozwiązań do Strategii rozwoju Elbląga 2020+

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się jedenaste i zarazem ostatnie z cyklu spotkań z mieszkańcami, w trakcie których poruszane były tematy z najważniejszych obszarów życia miasta. Tym razem temat dotyczył kultury. Ważnym pretekstem do rozmów z mieszkańcami jest opublikowany niedawno dokument pn. „Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga”, która wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

 

W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat stanu aktualnego i rozwiązań, które ich zdaniem mogą przyczynić się rozwoju kultury w naszym mieście. W dyskusji wzięli udział dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele stowarzyszeń, osoby twórcze, działające na rzecz elbląskiej kultury

Wybrane propozycje uczestników dyskusji:

  • obszar kultury w dokumencie pn. „Analiza… „ opisany jest w sposób niejednorodny i niepełny, dlatego też należy ujednolicić dane dotyczące zagadnień kultury. Należy uzupełnić również dokument o dane dotyczące działalności kulturalnej po 2010 roku,
  • w weryfikowaniu danych zawartych w „Analizie…” można oprzeć się o narzędzie gromadzenia danych z różnych miast pn. System Analiz Samorządowych,
  • dyrektor Biblioteki Elbląskiej zgłosił uwagę, że „Analiza…” zawiera za mało informacji o działalności bibliotek. Dodał także, że w rozdziale na temat kultury nie powinno się omawiać działalności Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły, ponieważ jest to instytucja oświaty, a nie kultury. Dyrektor zwrócił również uwagę na niepewną przyszłość Biblioteki Pedagogicznej ze względu na planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w funkcjonowaniu tego typu placówek,
  • w obszarze kultury, zdaniem uczestników spotkania, konieczne jest uwzględnienie organizacji pozarządowych, grup niesformalizowanych, czy też klubów, które organizują przedsięwzięcia kulturalne,
  • dyrektor Departamentu Kultury przedstawił uczestnikom plany budowy strategii rozwoju kultury w Elblągu i o organizowanym w drugiej połowie roku Miejskim Kongresie Kultury,
  • zgłoszono postulat aby w „Analizie…” informacje o klastrach nie były umieszczone razem w rozdziale poświęconym gospodarce, ale były podzielone wg obszarów, w  których działają,
  • uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w elbląskiej edycji programu „DNA Miasta”, czyli debacie i warsztatach poświęconych miejskiej polityce kulturalnej i projektom rozwoju elbląskiej kultury, która odbędzie się w sobotę 19 maja o godz. 11 w Ratuszu Staromiejskim (www.dnamiasta.pl).