Ochrona zdrowia (spotkanie ósme) – szukamy rozwiązań do Strategii rozwoju Elbląg a 2020+

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się ósme spotkanie z mieszkańcami, w trakcie których poruszane są tematy z najważniejszych obszarów życia naszego miasta. Tym razem temat dotyczył zdrowia.

Ważnym pretekstem do rozmów jest opublikowany niedawno dokument pn. Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga, który wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+.
W trakcie spotkania jego uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat stanu aktualnego i rozwiązań, które ich zdaniem mogą poprawić sytuację ochrony zdrowia w naszym mieście. W dyskusji wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, szpitali.

Wybrane propozycje uczestników dyskusji:
- w „Analizie…” powinno się uwzględnić potrzeby miasta w zakresie ochrony zdrowia
- w elbląskich szpitalach brakuje oddziałów geriatrycznych i dla osób przewlekle chorych. Ich stworzenie odpowiadałoby wyzwaniom, które w przyszłości może stwarzać utrzymanie się trendów demograficznych
- w Elblągu widać rosnące zapotrzebowanie na stworzenie oddziału pulmonologicznego.
- zwrócono uwagę na brak możliwości leczenia z użyciem komory kriogenicznej czy też całodobowej opieki dentystycznej
- powinno się dążyć do utworzenia w Elblągu poradni psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, jednak główną przeszkodą jest tu brak specjalistów
- występuje problem z dostępem do specjalistów z zakresu medycyny sportowej
- „Analiza…” powinna zostać poszerzona o informacje na temat kontraktów z NFZ, ich wysokości i rozdziale, co umożliwiłoby lepsze planowanie na późniejszych etapach tworzenia strategii
- przyszła strategia powinna uwzględniać działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ponieważ jest to najlepsza droga do polepszenia poziomu zdrowia mieszkańców

Zachęcamy do zapoznania się z Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga i udziału w kolejnych spotkaniach.

Najbliższe spotkanie dotyczące Turystyki, odbędzie się już 10 maja o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.
Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami (tutaj).