Gospodarka (spotkanie siódme) – szukamy rozwiązań do Strategii rozwoju Elbląga 2020+

dyskusja
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się siódme z cyklu spotkań z mieszkańcami, w trakcie których poruszane są tematy z najważniejszych obszarów życia miasta. Tym razem temat dotyczył gospodarki. Ważnym pretekstem do rozmów z mieszkańcami jest opublikowany niedawno dokument pn. „Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga”, która wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

 

W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat stanu aktualnego i rozwiązań, które ich zdaniem mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego w naszym mieście. W dyskusji udział wzięli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń, przedstawiciel Rady Miejskiej dyrektorzy miejskich spółek.

Wybrane propozycje uczestników dyskusji:

 

  • Elbląg jest fenomenem, który powinien postawić na turystykę: odpowiednio wypromowane Truso, Aquapark, Kanał Elbląski, to 80% obłożenia w elbląskich hotelach. Jedna turysto-doba generuje 10 nowych miejsc pracy,
  • z drugiej strony pojawił się głos, że Elbląg powinien być również miastem z dobrze rozwiniętym przemysłem. Turystyka nie jest jedynym rozwiązaniem dla Elbląga,
  • Miasto bardziej od poszukiwania inwestorów zewnętrznych powinno skupić się na lokalnych przedsiębiorcach, podstawą rozwoju są bowiem małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • położyć większy nacisk na budowanie relacji pomiędzy miastem, a małymi przedsiębiorcami,
  • bliższa i dalsza współpraca z Kaliningradem wymaga odwagi, to rynek duży, ale wymaga też dużych pieniędzy i przetartych szlaków.
  • w procesie edukacji Miasto powinno zwrócić większą uwag na kształcenie zawodowe. Już dziś zaczyna brakować wykwalifikowanej kadry do pracy w zawodach, które wymagają konkretnych umiejętności. Branża meblarska, budowlana ma coraz większy problem z zatrudnieniem fachowców.


Zachęcamy do zapoznania się z Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga (tutaj) i udziału w kolejnych spotkaniach.

Najbliższe spotkanie dotyczące OCHRONY ZDROWIA odbędzie się już 9 maja o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim

Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami.