Infrastruktura (spotkanie trzecie) – szukamy rozwiązań do Strategii rozwoju Elbląga 2020+

analiza_infrastruktura

analiza_infrasruktura - analiza_infrastruktura
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się trzecie z cyklu spotkań z mieszkańcami, w trakcie których poruszane są tematy z najważniejszych obszarów życia naszego miasta. Tym razem temat dotyczył infrastruktury. Ważnym pretekstem do rozmów z mieszkańcami jest opublikowany niedawno dokument pn. Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga, która wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat stanu aktualnego i rozwiązań, które ich zdaniem mogą polepszyć infrastrukturę miejską. W dyskusji dotyczącej infrastruktury wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej.

 

 


Wybrane propozycje uczestników dyskusji:
wprowadzenie rozwiązań popularyzujących odnawialne źródła energii wśród mieszkańców Elbląga,
poprawa infrastruktury portowej,
rozwiązanie w przyszłości kwestii dotyczących inwestycji drogowych na terenie Elbląga.

Zachęcamy do zapoznania się z Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga (tutaj) i udziału w kolejnych spotkaniach.

Najbliższe spotkanie dotyczące SPORTU, odbędzie się już 26 kwietnia o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim.

Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami (tutaj).