Bezpieczeństwo publiczne (spotkanie drugie) – szukamy rozwiązań do Strategii rozwoju Elbląga 2020+

analiza spotkanie
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się drugie z cyklu spotkań z mieszkańcami, w trakcie których poruszane są tematy z najważniejszych obszarów życia naszego miasta. Tym razem temat dotyczył bezpieczeństwa publicznego. Ważnym pretekstem do rozmów z mieszkańcami jest opublikowany niedawno dokument pn. Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga, która wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

 

W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat stanu aktualnego i rozwiązań, które ich zdaniem mogą podnieść bezpieczeństwo publiczne w naszym mieście. W dyskusji nad bezpieczeństwem publicznym wzięli udział mieszkańcy miasta, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej i służb mundurowych.

Wybrane propozycje uczestników dyskusji:

  • stworzenie mapy zagrożeń w Elblągu,
  • rozwiązanie w przyszłości kwestii sprawnego i szybkiego dojazdu służb mundurowych do zagrożeń występujących na terenie Elbląga, ułatwienia drogowe w tym zakresie,
  • rozbudowa systemu monitoringu w miejscach publicznych, szczególnie tam gdzie gromadzi się duża liczba ludzi,
  • wprowadzenie rozwiązań mających za zadanie zminimalizowanie zjawiska pogryzień przez psy na terenie Elbląga,
  • podniesienie bezpieczeństwa energetycznego miasta i jego zasilenie w prąd w sytuacjach kryzysowych.


Zachęcamy do zapoznania się z Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga (tutaj) i udziału w kolejnych spotkaniach.

Najbliższe spotkanie dotyczące INFRASTRUKTURY, odbędzie się już 19 kwietnia o godz. 18.00 w Ratuszu Staromiejskim.

Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami (tutaj).