Aktywność elbląskich seniorów

herb

herb - herb
Rok 2012 został ogłoszonym Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W związku z tym 26.05. w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się konferencja poświęcona tej tematyce.
Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Konferencja będzie doskonałą okazją, aby zachęcić społeczeństwo do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.

Organizatorem spotkanie jest Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM.

Honorowy patronat nad konferencją objął Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląg.