Rodzina w wektorze przesuniętego czasu

"Rodzina w wektorze przesuniętego czasu" - to tytuł I Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 15 maja w PWSZ. Patronat nad niż objął Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.

Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie dokonały się w Polsce po 1990 roku doprowadziły do wielu przeobrażeń w zakresie funkcjonowania rodziny, postrzegania jej roli i znaczenia, relacji interpersonalnych pomiędzy członkami, ale także relacji pozarodzinnych, w tym związanych z miejscem i warunkami pracy.
Konferencja będzie dyskusją o funkcjonowaniu i problemach rodziny. Wpisze się w obchody Dni Rodziny.

Konferencja odbędzie się w Instytucie  Pedagogiczno-Językowym PWSZ, przy. ul. Czerniakowskiej.
Początek o 9.00.