Konferencja geodetów

patronat

patronat - patronat
Już jutro, 26 kwietnia rozpocznie się XIV Konferencja poświęcona problematyce Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pt. "Geodezja, a Cyfryzacja Państwa". Na konferencję zapraszają Prezydent Elbląga oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich.Konferencja już po raz czternasty odbywa się w naszym mieście. Na stałe wpisała się w kalendarz debat prawnych i technicznych środowiska geodezyjnego. To właśnie w Elblągu uczestnicy będą się zastanawiać co w roku 2012 i latach najbliższych będzie najistotniejsze dla Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Jak co roku, konferencja jest okazją do podsumowania dokonań roku poprzedniego, wymiany poglądów oraz przybliżenia najnowszych projektów realizowanych przez polską geodezję.
Odwołując się do tematu konferencji, referaty poświęcone będą najbardziej aktualnej problematyce, jaką jest bez wątpienia reforma administracji publicznej, a także propozycje zmian organizacyjnych w strukturach Służby Geodezyjno - Kartograficznej w Polsce.
Aktualny stan prac, propozycje zmian organizacyjnych struktur Służby Geodezyjno-Kartograficznej w Polsce przedstawi Główny Geodeta Kraju, który jest także patronem konferencji.
Powstałe nowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w ramach którego funkcjonuje GUGiK, to całkiem nowa sytuacja dla branży geodezyjnej. Jednym z głównych zadań Ministerstwa jest uporządkowanie systemów informatycznych, wytworzonych do tej pory przez instytucje państwowe, jak również te za które odpowiedzialny jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Wspomniane uporządkowanie pozwoli sprawniej zarządzać informacją administracji publicznej oraz instytucjom, co wpłynie korzystnie na obsługę obywateli. Ważną częścią konferencji będzie blok poświęcony dużym projektom prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w oparciu o fundusze unijne – Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych, Geoportal 2, Teryt 2, ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, ZSIN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Projekty te nie tylko nadają postać cyfrową tradycyjnym produktom geodezyjnym i kartograficznym, ale przede wszystkim tworzą zupełnie nową obiektową i bazodanową formę. Forma ta jest oczekiwaną ustawowo referencją dla tworzonych przez inne resorty systemów wspomagających zarządzanie administracją publiczną i w konsekwencji również państwem. 
Podsumowaniem pierwszego dnia Konferencji będzie „Forum”, w czasie którego odbędzie się  otwarta dyskusja na temat pożądanych kierunków zmian w organizacji Państwowej Służby Geodezyjnej.
Drugiego dnia Konferencji w kolejnych wystąpieniach przedstawione będą najciekawsze projekty realizowane na szczeblach wojewódzkim i powiatowym z wykorzystaniem najnowszych technologii w produkcji geodezyjno – kartograficznej, między innymi pozyskiwanie danych z satelitów, samolotów oraz bezzałogowych urządzeń latających, naziemny skaning laserowy, nowe technologie informatyczne i ich możliwości zastosowania w geodezji i kartografii.
Elbląskie Konferencje stanowią motor rozwoju informatyzacji w ODGiK, Urzędach Miast oraz Starostwach. To największe wydarzenie środowiska geodezyjnego w Polsce.

Rozpoczęcie Konferencji nastąpi 26 kwietnia o godz. 9:00 w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid” w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1.

Patronat honorowy nad konferencją objął Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.