BizArt pierwsza odsłona

W ubiegłym roku został powołany do życia elbląski Klaster Biznesu Kultury „BizArt”. Jedną z pierwszych inicjatyw był konkurs „Zimowy Pejzaż Elbląga”. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w środę, 28 marca o godz. 18.00 w Ratuszu Staromiejskim. Prezydent Elbląga objął konkurs patronatem honorowym.


11 maja 2011 r. w Elblągu został powołany Klaster Biznesu Kultury „BizArt”, zarejestrowany w KRS w Olsztynie  27 czerwca 2011 r. jako stowarzyszenie. Zarząd klastra  stanowią:  Alina  Kłosowska-Zalewska, Krystyna Olechnowicz i Jarosław Denisiuk. Klaster to forma współpracy między firmami, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, organami władzy samorządowej oraz jednostkami naukowymi.

„BizArt” stawia sobie ambitne zadania: powiązanie kultury i sztuki z kreatywnym biznesem lokalnym, tworzenie platform wymiany pomysłów i idei oraz wspieranie przedsięwzięć biznesowych w dziedzinie kultury w Elblągu, a także integrację środowiska lokalnego.

Pierwszym projektem klastra jest konkurs malarski ”Zimowy Pejzaż Elbląga”. Konkurs ogłoszony został 23 stycznia 2012 r. na stronie internetowej www.klasterbizart.pl. Mogli w nim uczestniczyć profesjonalni artyści malarze oraz studenci ostatnich lat uczelni artystycznych. Celem konkursu była promocja Elbląga oraz pomoc środowisku artystów plastyków i studentów ASP. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk, który ufundował również główną nagrodę w wysokości 3000 zł.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, wzięły w nim udział 34 osoby z całej Polski, w tym dziesięciu studentów z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Torunia, Olsztyna i Warszawy. W pierwszym etapie,  na podstawie nadesłanych zdjęć prac artystów, Jury wytypowało obrazy na wystawę pokonkursową, która zostanie zorganizowana w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. 28 marca o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy, na który organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Elbląga.

Na wernisażu wręczone zostaną nagrody: najlepsza praca zdobędzie nagrodę Grand Prix (3000 zł) oraz 3 wyróżnienia w wysokości 500 zł. Dodatkową nagrodą będzie zorganizowanie wystawy indywidualnej w Galerii Zum w Elblągu. Mogą się również zdarzyć nagrody – niespodzianki.

Prace ocenią: prof.Maria Targońska z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dr Jerzy Domino oraz Jarosław Denisiuk.

- Klaster BizArt powstał z potrzeby stworzenia platformy korzystnej kooperacji kultury i biznesu w naszym mieście –- dodają  Alina Kłosowska-Zalewska i Krystyna Olechnowicz. –  Mamy nadzieję, że konkurs ten jak i inne w przyszłości organizowane projekty przyczynią się do promocji kulturalnej Elbląga.