Biuro Zamiany Mieszkań

W strukturze Zarządu Budynków Komunalnych funkcjonuje Biuro Zamiany Mieszkań.

Głównym celem Biura jest pomoc w zamianie lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Elbląg, zarówno pomiędzy osobami posiadającymi lokal w zasobie Gminy Miasta Elbląg, jak również w przypadku, gdy jedna strona transakcji jest posiadaczem lokalu z zasobu Gminy Miasta Elbląg, a druga posiada lokal znajdujący się w innym zasobie mieszkaniowym, przy czym może być to lokal własnościowy.

Celem Biura Zamiany Mieszkań jest:
1. ułatwienie i usprawnienie wzajemnej zamiany lokali,
2. oddłużenie najemców lokali mieszkalnych poprzez wskazanie stron zamiany, przejmujących dług zobowiązanego z tytułu opłat za używanie lokali,
3. efektywne wykorzystywanie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Elbląg z uwzględnieniem potrzeb lokalowych i finansowych najemców lokali mieszkalnych,
4. udostępnienie bazy zamian na stronie internetowej ZBK.

Uczestnikami programu zamiany lokali mogą być:
1. najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2. najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego,
3. właściciele lokali mieszkalnych,
4. osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Strategia działania systemu zamiany lokali obejmuje:
1. zamiany pomiędzy zadłużonymi najemcami lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Elbląg, a innymi uczestnikami zamiany, w celu uniknięcia rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – uzyskanie eksmisji,
2. zamiany pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg, lub innymi uczestnikami zamiany lokali w celu poprawy warunków mieszkaniowych najemców,
3. zamiany pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg, zamieszkującymi w zbyt dużych lokalach w stosunku do potrzeb ich gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach umożliwiających skorzystanie z oferty zamian lokali można uzyskać w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Hetmańskiej 31 pokój nr 38, (piętro III), bądź pod numerem telefonu 55 - 235-68-21.