Azbest

1.  Zarządzenie dot. transportu i unieszkodliwiania azbestu wraz z regulaminem (pdf)
2.  Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie azbestu
3.  Wzór umowy na dofinansowanie usuwania azbestu dla osób fizycznych
4.  Wzór umowy na dofinansowanie usuwania azbestu dla osób innych niż osoby fizyczne
5.  Wzór sprawozdania z realizacji zadań dot. usuwania azbestu