Osoby, które utraciły prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z powodu utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka wchodzącego w skład rodziny proszone są o pilne zgłoszenie się do Departamentu Świadczeń Rodzinnych lub kontakt telefoniczny 55-236-43-53 lub 55-236-43-60

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

TERMIN WYDANIA INFORMACJI ORAZ WYPŁATY ŚWIADCZENIA

 

od 1.07.2019 – tylko elektronicznie

od 1.08.2019 do 31.08.2019 – w wersji papierowej

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia

do 28 lutego

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.  Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w formie elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku załącza dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

Katalog ulg i zwolnień
Obowiązujący katalog ulg i zwolnień dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
- https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/jak-korzystac-ze-znizki/opis-ustawowych-znizek/
- https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Dokumenty - do pobrania:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny  
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej    
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka     
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej  
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych    

Składanie wniosków
- osobiście w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Kosynierów Gdyńskich 42 pok. 12
- elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia,
https://empatia.mpips.gov.pl/

Dodatkowe informacje
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Prezydent Miasta Elbląg informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  1 marca 2017 r. uruchomił Program priorytetowy EWA plus (ENERGIA – WODA – ATMOSFERA) - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.

Celem  programu jest

  • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji,
  • termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych;
  • Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Beneficjentami programu EWA plus mogą być osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

Szczegóły dot. naboru wniosków oraz obsługi beneficjentów dostępne są na stronie internetowej WFOŚIGW http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajow

Ponadto informacja dot. tego programu umieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu – w zakładce – MIESZKAŃCY

-  Wymiana systemu ogrzewania - http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/476

-  Likwidacja zbiorników bezodpływowych  - http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/475

-  Gospodarka odpadami (AZBEST) - http://www.elblag.eu/index.php/gospodarka-odpadami-azbest

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Miasto Elbląg wdrażany jest Program „Karta Dużej Rodziny”, zmierzający do poprawy warunków życiowych elbląskich rodzin.
W Programie uczestniczyć będą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie Elbląga, składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki).
Informując o powyższym, zapraszam Państwa do współpracy, wierząc jednocześnie, że udział w Programie „Karta Dużej Rodziny” zwiększy grono Państwa klientów, wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców i wzbudzi ich zaufanie oraz zainteresowanie mediów. Dodatkowo współpraca z Urzędem Miejskim pogłębi zaufanie ze strony mieszkańców.
Aby zostać Partnerem Programu wystarczy złożyć swój akces (wypełnić deklarację) z propozycją oferowanych ulg całorocznych, a także okazjonalnych np. w okresie świąt, rozpoczęcia roku szkolnego i innych.
Realizacja systemu ulg i wydawanie kart uczestnikom Programu rozpocznie się 1 lutego 2014 r., niemniej już teraz przystępujemy do pozyskiwania Partnerów. Potwierdzeniem przystąpienia Państwa do Programu będzie porozumienie podpisane z Prezydentem Elbląga.
Zachęcam Państwa do udziału w Programie i określenia elementów współpracy poprzez zastosowanie ulg przy oferowanych zakupach i usługach.
Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję firmy umieszczając informacje o udzielonych rabatach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu: 55 239-30-23, 239-31-60 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prezydent Miasta Elbląg


DEKLARACJA PARTNERSTWA W PROGRAMIE „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Uchwała Nr V/140/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53522)
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała Nr V/139/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53521)
W sprawie przyjęcia "Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030"

Uchwała Nr IV/118/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53184)
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 2/2006 - gat. skrzydłoorzech kaukaski - znajdującego się w Parku Planty, działka ewidencyjna Nr 154/28, obręb 15

Uchwała Nr IV/117/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53183)
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pni i koron drzew pomnika przyrody Nr 301/1994 - grupy 8 drzew gat. lipa drobnolistna - znajdującego się na zapleczu Przychodni Zdrowia przy ul. J. Myliusa 20 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 16, Nr 17, obręb 5

Uchwała Nr II/37/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/51981)
W sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 21/1998 znajdującego się na dziedzińcu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu przy ul. Pocztowej 2, na działce ewidencyjnej Nr 23/2, obręb 15

Uchwała Nr XXXV/748/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/50055)
W sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 226/1996 znajdującego się w pasie drogowym ul. Fromborskiej w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 93, obręb 27

Uchwała Nr XXXV/747/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/50054 )
W sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 17/1998 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 316/4, obręb 16

Uchwała Nr XXXV/746/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/50053 )
W sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 14/1998 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 316/4, obręb 16

Uchwała Nr XXXV/745/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/50052 )
W sprawie aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga”

Uchwała Nr XXXI/598/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 listopada 2017 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/47580 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 197/1968 (platan klonolistny), znajdującego się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 57/17, obręb 15

Uchwała Nr XXVIII/551/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2017 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/46729 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 51/1988 znajdującego się w parku dworskim przy ul. Stanisława Witkiewicza 8 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 65, obręb 27.

Uchwała Nr XX/413/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/42981 )
W sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Uchwała Nr XX/412/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/42980 )
W sprawie "Programu ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2020 uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025".

Uchwała Nr XI/230/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38837 )
W sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.

Uchwała Nr X/203/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38560 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa - pomnika przyrody: nr:197/1968, znajdującego się w pasie drogowym ul. 12 Lutego w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 57/17, obręb 15.

Uchwała Nr X/202/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38559 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa - pomnika przyrody nr:308/1973, znajdującego się na nieruchomości przy ul. Łęczyckiej 25 w Elblągu.

Uchwała Nr X/201/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/38558 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa - pomnika przyrody: nr:212/1968, znajdującego się przy muszli koncertowej - ul. Marymoncka w Elblągu, działka ewidencyjna Nr 131, obręb 7.

Uchwała Nr XXXII/948/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/35044 )
W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody.

Uchwała Nr XXX/887/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2014 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/33522 )
W sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa – pomnika przyrody o nr 312/1973, znajdującego się na nieruchomości ul. Bartnicza 1 w Elblągu.

Uchwała Nr XXIX/846/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2014 r. (http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/32343 )
W sprawie uzgodnienia wykonania robót związanych z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej, znajdującej się w obrębie drzewa-pomnika przyrody o nr 310/1973, znajdującego się na nieruchomości ul. częstochowskiej 5 w Elblągu