Informacja od firmy Sjaelso

Firma Sjaelso, inwestor galerii Porto 55 oraz Departament Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu koordynują przebudowę dróg przy Placu Kazimierza Jagiellończyka w celu zminimalizowania uciążliwości komunikacyjnych związanychz  przebudową dróg oraz z budową galerii, które zbiegną się w czasie. Wspólny harmonogram prac został opracowany już w ubiegłym roku i jest przestrzegany.
Zarząd firmy Sjaelso oraz Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informują, iż zgodnie z umową zawartą między firmą Sjaelso a Gminą Miasto Elbląg w maju 2010r. wypracowano wspólnie harmonogram działań mający na celu właściwe zaplanowanie prac związanych z przebudową drogi wojewódzkiej numer 504 oraz fragmentu drogi powiatowej – ulicy Nowowiejskiej.
Jednym z elementów uregulowanych w umowie była właściwa koordynacja prac zaplanowanych przez Miasto przy przebudowie ulicy Nowowiejskiej oraz prac prowadzonych przez inwestora w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej arterii. Ponadto inwestor zobowiązał się do wybudowania  kilkudziesięciu miejsc parkingowych dla mieszkańców okolicznych budynków.

W ramach procesu deweloperskiego, który rozpoczął się w styczniu tego roku, inwestor wykonał konieczne prace budowlane bezpośrednio pod ulicą Nowowiejską a jej nawierzchnię pokrył tymczasowym brukiem. Firma Sjaelso zleciła oraz sfinansowała przeprowadzenie analizy natężenia ruchu na tym obszarzeorazprojekt przyszłej przebudowy ulicy, w oparciu o który Urząd wyłonił w przetargu generalnego wykonawcę. Firma Sjaelso informowała okolicznych mieszkańców (bezpośrednio i poprzez lokalne media) o przeprowadzanych pracach. Wysłano odpowiednie pisma do właścicieli i zarządców okolicznych budynków informujące o ewentualnych niedogodnościach wynikających z prowadzonych prac budowlanych.
Po zakończeniu budowy galerii Porto 55, ulica będzie mogła zostać wykończona i oddana do finalnego użytku publicznego w ramach zaplanowanej przez Miasto kompleksowej przebudowy tego obszaru. W ten sposób uniknięto niepotrzebnego wydłużenia prac oraz zaoszczędzono środki finansowe.Firma Sjaelso zobowiązana jest także pokryć część kosztów wynikających z potrzeby koordynacji przebudowy dróg w tym rejonie oraz w związku z chwilowym pogorszeniem stanu nawierzchni ulicy Nowowiejskiej.

Miasto przewidziało również, że wzwiązku z prowadzonymi w przyszłości pracami budowlanymi przez generalnego wykonawcę Porto 55, najprawdopodobniej zostanie  zniszczona nawierzchnia ulicy Bażyńskiego.  Umowa zawarta w ubiegłym roku narzuca na inwestora obowiązek jej renowacji przed oddaniem obiektu do użytkowania.
- Firma Sjaleso pragnie zapewnić, żetrwają intensywne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy wykazują bardzo duże zainteresowanie przejęciem inwestycji od firmy Sjaelso. Doskonałe, śródmiejskie usytuowanie galerii w drugim co do wielkości mieście województwa warmińsko – mazurskiego, uregulowana sytuacja prawna z ważnym pozwoleniem na budowę, przygotowany teren oraz zaawansowany proces najmu powierzchni handlowej, to silne atrybuty inwestycji. – zapewnia John Kristensen, Prezes Sjaelso.
Władze Miasta Elbląga i firma Sjaelso wierzą, że nowy inwestor zostanie szybko wyłoniony, dalsze prace budowlane podjęte a inwestycja oddana terminowo mieszkańcom Elbląga.