Cztery oferty na rozbudowę cmentarza

Dziś w Urzędzie Miejskim odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica” w Elblągu. W postępowaniu złożone zostały cztery ofert.Oferta nr 1. Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” spółka jawna, Wojciech Hilger, Mariusz Ziemer

86-300 Grudziądz ul. Malczewskiego 2

Cena (brutto) oferty – 630 562,46 zł

 

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELZAMBUD” Sp.z o.o.

82-300 Elbląg ul. Warszawska 135

Cena (brutto) oferty – 597 327,86 zł

 

Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Dual” Wiesław Szynkiewicz

82-300 Elbląg ul. Sadowa 56d

Cena (brutto) oferty – 617 436,02 zł

 

Oferta nr 4. DROZD Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad 82-300 Elbląg ul. Dolna 12

Cena (brutto) oferty – 578 625,94 zł

 

Planowane roboty budowlane będą realizowane na terenie nowej części Cmentarza, w obrębie kwater: E III 4, E IV 11 i E IV 12. Zakres prac przewiduje: wykonanie ok. 1.475 m2 alejek w obrębie kwater E III 4, E IV 11 i E IV 12 o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem alejek, budowę dwóch kolumbariów dwustronnych, tzw. północnych, w tym jednego z kwietnikiem i jednego bez kwietnika, wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie kwatery E II 2 (z ławkami, nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni około 200 m2), wykonanie prac ziemnych na powierzchni około 14.000 m2, związanych z ukształtowaniem terenu, a także wykonanie około 310 m ogrodzenia tymczasowego i oświetlenia. Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 4 miesiące od dnia podpisania umowy.