Budżet Obywatelski. Czekamy na pomysły elblążan

konferencja
Budżet Obywatelski przyjął się w Elblągu na dobre. Co roku angażuje liczne grupy mieszkańców, to oni najpierw zgłaszają swoje pomysły, a potem głosują na te zadania, które w pierwszej kolejności powinny doczekać się realizacji. Dziś w Urzędzie Miejskim z udziałem Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga zainaugurowana została kampania informacyjna dotycząca czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Byłem i jestem zwolennikiem Budżetu Obywatelskiego. Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się o kolejnej edycji. Dlatego przeznaczyliśmy kwotę 35.000 złotych na działania promocyjne. 5 tys. zł na promocję w każdym okręgu i 10 tys. zł na promocję zadania ogólnomiejskiego. Do tej pory Budżet Obywatelski był kojarzony głównie z zadaniami inwestycyjnymi, teraz, promując kolejną edycję, będziemy informowali mieszkańców, że mogą zgłaszać też zadania miękkie, które integrować będą naszą lokalną społeczność - mówił prezydent Wróblewski

W przypadku zadań inwestycyjnych zwracamy się do mieszkańców z apelem, by dobrze planowali swoje pomysły. Zadania, które będą znacznie przekraczały kwotę w danym okręgu lub będą wiązały się z wykonaniem licznych robót dodatkowych nie będą rozpatrywane - zwracał uwagę Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga

Dane napawające optymizmem
- Od pierwszej edycji utrzymuje się tendencja wzrostowa w ilości zgłaszanych zadań przez mieszkańców. Dwa lata temu zgłoszono 246. wniosków, a w ubiegłym roku 471., czyli niemal dwukrotnie więcej.

- Do tej pory w dwóch edycjach zrealizowano 21. projektów, a 9. kolejnych zostanie zrealizowanych w tym roku.

- Liczba osób głosujących nad zgłoszonymi projektami od dwóch lat oscyluje wokół 20 000. mieszkańców, co stawia nas w gronie liderów w skali kraju jeśli chodzi o udział mieszkańców w tej formie samorządności.

- Od ubiegłego roku, na wniosek mieszkańców, wprowadzono do Budżetu Obywatelskiego, poza projektami realizowanymi w pięciu okręgach wyborczych, tzw. inicjatywę ogólnomiejską. Podobnie będzie w tym roku. Na realizację zwycięskich zadań planujemy przeznaczyć 2,5 mln zł – po 400 000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 500 000 zł na inicjatywy ogólnomiejskie.

Istotne nowości

Małe projekty – nowość tegorocznej edycji. W każdym z okręgów wydzielona została kwota po 50 000 zł na tzw. małe projekty. Wartość każdego z tych projektów nie może przekroczyć 25 000 zł. Jeśli środki te nie zostaną wykorzystane pozostaną w budżecie okręgu.

Ogólnodostępność – druga nowość tegorocznej edycji. Projekty zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.


Kto może składać? - wnioski inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy elblążanin posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu.

W jaki sposób?
•  za pomocą wniosku, którego wzór znajduje się wewnątrz ulotki,
•  wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu,
•  w wersji papierowej formularz można od 15 maja br. odebrać w:
- Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu,
- Informacji Turystycznej – Stary Rynek 25
- Referacie Obsługi Kierowców – Plac Dworcowy 4
- Zarządzie Budynków Komunalnych – ul. Ratuszowa 4,

• w przyszłym tygodniu rozpocznie się dystrybucja  ulotek, która  dotrą do każdego  gospodarstwa domowego w Elblągu najpóźniej do 25 maja.

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
• numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
• nazwę zadania,
• miejsce realizacji zadania,
• opis zadania,
• dane identyfikujące wnioskodawcę (między innymi imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL),

Gdzie po informacje?
•  ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 34 76,
• ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.umelblag.pl lub w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, pok. 116, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
• od 15 maja do 3 lipca 2015 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu.

Co dalej?
• do 21 sierpnia 2014 roku wnioski będą opiniowane pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania, formalno-prawnym, gospodarności, celowości, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalany będzie orientacyjny koszt zadania,
• od 28 września do 16 października 2015 roku przyjmowane będą ankiety, w których każdy mieszkaniec będzie mógł wytypować do pięciu najistotniejszych zadań w swoim okręgu oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską,
• do 30 października 2015roku – utworzenie listy projektów wybranych przez elblążan do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku,

Wszelkie informacje dotyczące kolejnych etapów realizacji Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu.