Weterani wojenni uhonorowani

Prezydent Witold Wróblewski wziął udział w uroczystości  wręczenia weteranom wojennym medali „70 lat Zwycięstwa w wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941- 1945”. Medale zostały wręczone przez Konsula Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Otrzymało je prawie 60 osób.

-  Serdecznie dziękuję, za to że mogę dziś być wśród Was i uczestniczyć w tej uroczystości. Ja należę do pokolenia, które na szczęście nie miało do czynienia z działaniami wojennymi. Znam to tylko z literatury czy z filmów, ale chcę powiedzieć, że dla nas zawsze będziecie wzorem patriotyzmu i męstwa – mówił podczas spotkania Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Okolicznościowe medale „70 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945” wręczył Siergiej Siemionow, konsul Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.

- To wasze bohaterskie czyny doprowadziły do tego, że odnieśliśmy te zwycięstwo, że możemy dzisiaj normalnie żyć, pracować – zaznaczył konsul

- To dla nas wyjątkowy, bardzo ważny dzień. Są tu dziś weterani, którzy przeżyli gehennę II wojny światowej. Dziękujemy za pamięć o nas – podkreślał podczas spotkania Pan Józef Nowicki Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Elblągu.

Spotkanie zakończyły wspomnienia weteranów z czasów wojny.