224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Elblążanie świętowali 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rocznicowe uroczystości z udziałem przedstawicieli władz województwa, miasta, służb mundurowych, środowisk kombatanckich, młodzieży elbląskich szkół rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w Katedrze Św. Mikołaja przez Biskupa Elbląskiego ks. Jacka Jezierskiego. Po niej, przed Ratuszem Staromiejskim odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem asysty wojskowej 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

- To wyjątkowe wydarzenie w naszej bogatej, aczkolwiek nie zawsze radosnej, historii. Konstytucja 3 Maja wzorowana na pierwszej w świecie konstytucji amerykańskiej, była pierwszą tego rodzaju ustawą zasadniczą w Europie. To dowód na to, że Polska była wówczas, choć na krótko, jednym z liderów oświeceniowych przemian na świecie. W dokumencie znalazły się nowatorskie zapisy dotyczące między innymi likwidacji wolnej elekcji, trójpodziału władzy, zniesienia liberum veto, powiększenia liczebności armii i wzięcia pod opiekę prawa chłopów.  To było wydarzenie unikatowe na skalę światową, które w konsekwencji przyczyniło się w następnych latach do ukształtowania się narodu polskiego. … Dziś kiedy obchodzimy 25-lecie powstania samorządności w naszym kraju, takie zapisy brzmią archaicznie, ale wówczas były to rozwiązania rewolucyjne, które pokazywało, że i w tej kwestii Polacy byli liderami postępu. Nam pozostaje dziś czerpać z tej patriotycznej tradycji, wskazywać obywatelskie wzorce młodym pokoleniom i codziennie pielęgnować swoją wolność w niepodległym państwie i europejskiej wspólnocie – podkreślał w swoim wystąpieniu Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Rocznicowe uroczystości uświetnił koncert Orkiestry Wojskowej w Elblągu.

Organizatorzy:  Witold Wróblewski prezydent Elbląga, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wilk, Biskup Elbląski Jacek Jezierski oraz Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. Leszek Surawski.