Elbląg nagrodzony

dyplom
Elbląski Park Technologiczny i Stowarzyszenie Elbląg Europa zostali laureatami konkursu PRO Warmia i Mazury 2015.

Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii promocji gospodarczej w naszym regionie. Cieszy nas, że jesteśmy stawiani za wzór do naśladowania -  mówi Paweł Lulewicz, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego. - W naszym mieście tworzymy warunki pracy dla przedsiębiorców, którzy mają innowacyjne pomysły, świadczą nowe usługi, ale tak naprawdę tworzą miejsca pracy.

Podczas Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur w Giżycku ogłoszono wyniki konkursu PRO Warmia i Mazury 2015 dwóch kategoriach: promocji gospodarczej i promocji ogólnej. Główną nagrodę w kategorii promocja gospodarcza otrzymało Stowarzyszenie Elbląg Europa za "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach". Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Elbląskiemu Parkowi Technologicznemu za projekt "Miejsce spotkań nauki i biznesu" .
Nagroda główna w kategorii "Promocja ogólna" przypadła Urzędowi Miejskiemu w Giżycku, oraz portalowi MazuryAktywne.pl za projekt plebiscytu Aktywni na Mazurach.


Maja Żołędziewska
Elbląski Park Technologiczny
Specjalista ds. promocji i organizacji