II – finałowa tura konkursu w ramach Dnia Inżyniera już w najbliższą środę!

pwsz
15 kwietnia br. przyszli inżynierowie – uczniowie technicznych szkół średnich spotkają się ponownie w murach PWSZ w Elblągu, aby w laboratorium budownictwa Instytutu Politechnicznego sprawdzić wytrzymałość na ściskanie przygotowanych uprzednio (18 marca) prób mieszanek betonowych. Pielęgnację świeżego betonu przygotowanego przez uczniów przez 28. dni przeprowadzali studenci działający w kole naukowym CREO.

Konkursowi towarzyszą wykłady oraz spotkania warsztatowe z chemii analitycznej i budowlanej przygotowane przez wykładowców Instytutu Politechnicznego jak i prezentacja specjalistycznych laboratoriów. Spotkanie zakończy się wręczeniem nagród zwycięzcom.

Dzień Inżyniera w Instytucie Politechnicznym to obok INŻYNIEROMANII kolejna forma współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu, promująca techniczne kierunki kształcenia, które oferuje PWSZ w Elblągu. Pierwsza edycja Dnia Inżyniera przeprowadzana jest w formie konkursu skierowanego do uczniów klas o profilu budowlanym szkół technicznych, z którymi Instytut Politechniczny współpracuje, są to: Zespół Szkół Technicznych w Elblągu, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie.