111 dni prezydenta

konferencja
Wczoraj, krótko po zakończeniu sesji Rady Miejskiej, odbyła się konferencja prasowa prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, na której podsumował 111. dni swojego urzędowania.

Prezydent wskazał główne kierunki działań, jakie przyświecają mu w całej kadencji, są to: konkurencyjna gospodarka, stabilny budżet, bezpieczna rodzina i Elbląski Obszar Rozwoju. Choć te sto jedenaście dni to krótki okres, to był on czasem wytężonej pracy - mówił Witold Wróblewski i wyliczał działania, które już udało się zrealizować i takie, nad którymi prace dopiero się rozpoczynają.

Konkurencyjna gospodarka:

Wspólnie z elbląską PWSZ prezydent rozpoczął rozmowy z przedsiębiorcami na temat idei złotego trójkąta, grunt do takiej współpracy powinien tworzyć rozbudowywany Elbląski Park Technologiczny. Miasto podejmuje też działania zmierzające do stworzenia nowego modelu szkolnictwa zawodowego, kształcącego pod potrzeby elbląskich przedsiębiorców. Prezydent chce też uaktualnić ulgi dla firm - Część z przejętych ulg jest dziś martwym zapisem i należy je zweryfikować tak, by były atrakcyjne dla przedsiębiorców - dodał. Miasto ma też pomysł na ożywienie terenów określanych mianem EUROPARKU i już rozpoczęło poszukiwanie inwestorów.

Stabilny budżet:

W trudnej sytuacji w jakiej znalazły się finanse miasta musimy szukać oszczędności w wydatkach bieżących, zarówno w Urzędzie Miejskim, jak i w podległych jednostkach tak, by Miasto miało zdolność kredytową i mogło korzystać ze środków unijnych w nowej perspektywie - mówił o stabilizacji budżetu prezydent i wyliczał, gdzie dokładnie poszukuje dodatkowych pieniędzy:

Pozyskałem dodatkowe, nieplanowane w budżecie 9,5 mln złotych refundacji za modernizację ulicy 12 Lutego, do przygotowanego projektu budżetu na rok bieżący wprowadziłem zmiany, które skutkują zmniejszeniem deficytu o 5 mln zł, przeprowadziłem reorganizację Urzędu Miejskiego, która przyczyni się do bardziej efektywnej pracy na rzecz mieszkańców, ale również przyniesie ponad 1 mln złotych oszczędności w skali roku, podjąłem także działania zmierzające do racjonalizacji elbląskiej oświaty, a zaproponowane zmiany przyniosą ponad 1 mln złotych oszczędności rocznie - wskazywał Witold Wróblewski

Miasto szuka także dodatkowych pieniędzy na realizację tegorocznych inwestycji, stąd złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na dofinansowanie modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Agrykola 8 i aplikowanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie na modernizację wiaduktu przy ul. Nowodworskiej. Dodatkowe oszczędności Miasto chce również wygospodarować na grupowym zakupie energii elektrycznej. W ostatnich dniach podpisano również w Urzędzie Miejskim umowę z firmą Ernst & Young na odzyskanie środków z VAT-u.

Łącznie dotychczasowe działania przyniosły już 16,5 mln złotych oszczędności i dodatkowych środków budżetowych, wnioski na kolejne ponad 4 mln zł są rozpatrywane.

Bezpieczna rodzina:
Prezydent przedstawił również aktualne zadania, jakie realizuje na rzecz elbląskich rodzin - Złożyłem wniosek o dofinansowanie do rządowego programu MALUCH, dzięki któremu w Elblągu powinno powstać 25. miejsc więcej w żłobkach, wspólnie z Radą Miejską przygotowujemy elbląską Kartę Seniora i w interesie wszystkich mieszkańców rozpocząłem rozmowy na temat uporządkowania rynku usług medycznych w mieście.

Elbląski Obszar Funkcjonalny
Jako lider Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego nasze miasto rozpoczęło już przygotowywania projektów unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do pozyskania wspólnie z gminami ościennymi mamy ok. 144 mln zł (36 mln euro). Pieniądze powinny być wykorzystane na wspólne projekty, które przyczynią się do rozwoju całego regionu.

konferencja

konferencja