Nabór dla uczniów z wadą słuchu i mowy

Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu przy ul. Mielczarskiego 45 ogłasza nabór dzieci 6-, 7- letnich do klas I dla uczniów z wadą słuchu i mowy na rok szkolny 2015/2016.

 

Zapewniamy edukację w małych liczebnie klasach (do 6-8 uczniów) pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów: surdopedagogów, oligofrenopedagogów, surdologopedy.

Prowadzimy terapię: logopedyczną, rewalidacyjną, gimnastykę korekcyjną. Dodatkowo mamy w ofercie różnorodne koła zainteresowań. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne tablice interaktywne, programy multimedialne, program do przesiewowego badania słuchu „Słyszę”, systemy FM oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Nasz model edukacji umożliwia indywidualizację procesu nauczania oraz integrację uczniów całej szkoły.

Wymagane kryteria naboru

Dziecko z orzeczeniem do kształcenia specjalnego z:

1. niedosłuchem,

2. dziecięcą afazją ruchową,

3. upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i zaburzeniem mowy,

4. niepełnosprawnością sprzężoną z jedną z wyżej wymienionych.

Istnieje możliwość korzystania z dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych:

- terapii EEG Biofeedback,

- terapii integracji sensorycznej w zaprzyjaźnionej placówce szkolnej.

Bliższych informacji odnośnie zapisów dzieci udziela sekretariat szkoły – tel. 55 625-85-91.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 14 w Elblągu