Aby uregulować opłaty skarbowe nie musisz stać w kolejce!

W związku z kolejkami do kasy Urzędu Miejskiego spowodowanymi dużą ilością osób, które uiszczają opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane z użytkowaniem wieczystym informujemy, że od poniedziałku (23 lutego) do 16 marca opłaty skarbowe i urzędowe można będzie dokonywać bezpośrednio u pracowników obsługujących mieszkańców.

Opłaty między innymi za odpisy dokumentów, wydanie zaświadczeń, czy wypisy i wyrysy  można będzie uiszczać w Urzędzie Stanu Cywilnego, Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Referacie Geodezji i Katastru. (Szczegółowe informacje  na temat możliwości uiszczenia opłat będą wywieszone w ww. referatach)

Mamy nadzieję, że rozwiązanie to chociaż w pewnym stopniu skróci czas oczekiwania mieszkańców, którzy uiszczają w kasie Urzędu podatki i opłaty za użytkowanie wieczyste. W  połowie przyszłego tygodnia będą już czynne wszystkie okienka kasowe, co z pewnością również usprawni pobieranie opłat.