Przekop rozpoczyna się od konsultacji.

Urząd Morski oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zawiadamiają, że prowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Wieloletniego pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". W związku z powyższym odbędą się konsultacje społeczne, poświęcone omówieniu powyższego dokumentu. Spotkanie konsultacyjne w Elblągu odbędzie się 20 lutego br. (piątek) o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25.

Więcej informacji na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni - zobacz