Zoom na seniorów, zoom na Park Modrzewie

seniorzy
W ubiegły piątek w filii Biblioteki Elbląskiej przy ulicy Rodziny Nalazków odbyły się zajęcia animacyjne - "Wokół Parku Modrzewie". To kolejna inicjatywa skierowana do elbląskich seniorów w ramach projektu "Zoom na  seniorów".

Warsztaty poprowadziło dwoje animatorów, Magda Kubecka i Dominik Srzypkowski, którzy od lat współpracują z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę". Swoje pomysły na wykorzystanie Parku Modrzewie przedstawiali, z pomocą animatorów, członkowie Rady Seniorów mieszkający w pobliżu parku Modrzewie, radni Rady Miejskiej z rejonu Zawady, przedstawiciele klubów działających na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" i pozostali zainteresowani mieszkańcy.

Pomysły dotyczyły wykorzystania Parku Modrzewie jako terenu ćwiczeń gimnastycznych, miejsca animacji teatralnej i warsztatów kulinarnych. Były również pomysły na przygotowanie na tym terenie plenerowej wystawy zdjęć zrobionych przez mieszkańców Zawady, a nawet wykorzystanie i zagospodarowanie Parku przez ludzi, których pasją są ogródki działkowe.

W tym tygodniu (22-23 stycznia) w ramach projektu "Zoom na rady seniorów" odbędą się jeszcze warsztaty w Ratuszu Staromiejskim pn. "Jak badać potrzeby osób starszych - metody badawcze i praktyka".

warsztaty
warsztaty