Ekonomia społeczna, nowe rozdanie.

konferencja
Dziś w Ratuszu Staromiejskim odbywa się konferencja nt. ekonomii społecznej, zorganizowana przez Stowarzyszenie ESWIP. To już szóste z cyklu spotkań dotyczące tej tematyki. Spotkanie tym istotniejsze, że odbywa się na początku nowej perspektywy unijnej, w której mocno akcentowane są sprawy społeczne. Wśród uczestników konferencji są m.in. goście z Belgii, którzy praktykują rozwiązania z dziedziny ekonomii społecznej. W imieniu prezydenta Elbląga, wszystkich uczestników powitał Bogusław Milusz wiceprezydent miasta - konferencja podejmuje fundamentalne zagadnienia dla całych grup społecznych. Władze miasta mają świadomość, że podmioty ekonomii społecznej trzeba wspierać, spółdzielnie mogą być remedium na brak miejsc pracy w Elblągu - mówił wiceprezydent.

Co istotne, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zakłada utworzenie w tym sektorze 35.000 miejsc pracy i blisko 1.000 inicjatyw lokalnych. To centralnie, natomiast elbląskie doświadczenia i podstawowe formy działalności w ekonomii  społecznej krótko przedstawił Arkadiusz Jachimowicz prezes Stowarzyszenia ESWIP. Po wprowadzeniu przyszedł czas na szczegółowe wystąpienia a sama konferencja zakończy się dziś trzema panelami dyskusyjnymi.

konferencja - powitanie
konferencja
konferencja