Konferencja pod patronatem Ministra Sprawiedliwości

Prezydent Elbląga i Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu organizują, pod Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości, konferencję nt. Wykonywania  kary  ograniczenia  wolności  i  roli  samorządu  lokalnego  w  readaptacji społecznej skazanych. Konferencja odbędzie się 5 października 2011 r. w Sali Ratusza Staromiejskiego w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25.

Rozpoczęta przez Ministerstwo Sprawiedliwości praktyka w zakresie współpracy organów wymiaru sprawiedliwości z organami samorządu terytorialnego jest aktualnie realizowana przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, w obrębie działań konkretnych sądów okręgowych i środowisk lokalnych. Konferencja, która odbędzie w Elblągu stanowi kontynuację działań rozpoczętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wpisuje się w cykl spotkań przedstawicieli organizacji samorządu terytorialnego z organami wymiaru sprawiedliwości.

Wśród zaproszonych gości są między innymi: Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości, Stanisław Chmielewski  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. dr hab. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich,  JM prof. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst  Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,  Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz wielu innych przedstawicieli świata nauki, władz samorządowych oraz wymiaru sprawiedliwości w tym sądownictwa, prokuratury, Służby Więziennej i Policji.

Prelekcje wygłoszą: Mirosław Przybylski Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości,  prof. dr hab. Marek Konopczyński Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz ks. dr Zbigniew Iwański reprezentujący Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wystąpią również przedstawiciele prokuratury, sądownictwa, kuratorskiej służby sądowej a także przedstawiciele Urzędu Miasta w Elblągu.

Konferencja ma służyć poszerzeniu wiedzy na temat potrzeby usprawnienia współpracy między organami terytorialnymi i sądami, jak i roli kary ograniczenia wolności w systemie polityki karnej Państwa. Przekonać, że sposób postępowania z osobami skazanymi nie jest problemem tylko wymiaru sprawiedliwości, ale leży także w interesie środowisk lokalnych i władz samorządowych. Wskazać na potrzebę nakreślenia systemowych rozwiązań w tym zakresie, które zależeć będą od wypracowania doświadczeń, a także koordynacji działań ze strony instytucji lokalnych i władz publicznych, a ponadto określić potrzebę szerszego wykorzystania kary ograniczenia wolności.

 

PROGRAM KONFERENCJI

„Wykonywanie kary ograniczenia wolności  i rola samorządów lokalnych

w procesie readaptacji społecznej skazanych”

Pod Honorowym Patronatem

Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Ministra Sprawiedliwości

Elbląg, 5 października 2011 roku

 

900 – 930 – rejestracja uczestników

930 – 1030 - otwarcie Konferencji

Wystąpienia zaproszonych gości:

Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk

Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Ewa Pietraszewska

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski

Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich

Pan Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko Mazurski

Pan Andrzej Martuszewicz - Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Prelekcje:

1030 – 1050Rola kary ograniczenia wolności w polskim systemie karnym oraz polityce karnej państwa – Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń
i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Mirosław Przybylski

1050 – 1110„Quo vadis resocjalizacjo? ” - JM Prof. dr hab. Marek Konopczyński Rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie

1110 – 1130 – Rola społeczności lokalnej w procesie readaptacji osób popełniających przestępstwa i zagrożonych marginalizacją społeczną – Ks. dr Zbigniew Iwański Katolicki Uniwersytet Lubelski

1130 – 1200 – Rola Kuratora w systemie francuskim – Adam Syldatk z-ca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

1200 – 1220 – Przerwa Kawowa

1220 – 1240 - Rola prokuratora w procesie i wpływ na rodzaj orzekanej kary
– Prokurator Okręgowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu

1240 – 1300 – Przepisy regulujące zasady i warunki wykonywania kary ograniczenia wolności przez osoby skazane albo ukarane – Sędzia wizytator ds. penitencjarnych Sądu Okręgowego w Elblągu Edward Omański

1300 – 1320 – Praktyczne aspekty wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, rola kuratora zawodowego – kurator specjalista II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Elblągu Agnieszka Bierkowska.

1320 – 1340Tryb i procedura stosowana do wyznaczenia właściwych podmiotów, jako miejsca wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej zadania i obowiązki samorządów gminnych - Dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Miasta Elbląga Adam Jocz.

1340 – 1400Problemy występujące przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, zgłaszane przez podmioty wyznaczone do realizacji tego zadania – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu Marek Gulda.

1400 – 1430 – Dyskusja, wnioski, rekomendacje.

1430 – Zakończenie Konferencji