Centrum Rekreacji Wodnej – budowa wielotorowa

basen
Na współczesnych budowach wiele z procesów technologicznych odbywa się w jednym czasie. Umożliwia to szybszy postęp prac i w efekcie skrócenie czasu budowy. Nie inaczej jest w Elblągu, gdzie powstaje Centrum Rekreacji Wodnej. Do grudnia obiekt powinien osiągnąć już stan surowy tak, aby w zimie prowadzone były prace wewnątrz budynku.

Zakończono już roboty przy murowaniu ścian parteru. Kontynuowany jest montaż elementów prefabrykowanych i żelbetowych w części parterowej. Dzięki tak zaawansowanym pracom na parterze, rozpoczęło się już układanie stropu nad parterem i konstrukcji pod trybuny. W tym samym czasie trwają prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół -budowa dróg wewnętrznych i parkingów. Trwają też nasadzenia zieleni. Kolejne prace prowadzone równolegle wiążą się z zasilaniem elektrycznym budynku. Właśnie rozpoczęto roboty polegające na wykonywaniu przyłącza średniego napięcia.

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Elbląg powinien zyskać nowoczesny, kompleks wodny i rekreacyjny już w III kwartale 2015 r.

Kto ma ochotę zobaczyć, jak realizowane są kolejne etapy inwestycji przypominamy, że na placu budowy zainstalowana jest kamera. Obraz z kamery dostępny jest pod linkiem:

http://www.elblag.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4731:kamery-internetowe-on-line&catid=115:kamery-internetowe-on-line&Itemid=150


Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu będzie kosztowała 26 mln zł, z czego 16,2 mln zł jest kwotą dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

logo