Naklejki nie upiększają miasta

Od początku sierpnia 2014 r. Departament Urbanistyki i Architektury prowadzi działania zmierzające do likwidacji plagi jaką są drobne ogłoszenia przyklejane do słupów oświetleniowych, słupków sygnalizacji świetlnej lub innych. Wszystkie te ogłoszenia umieszczane są z naruszeniem przepisów art. 63 Kodeksu wykroczeń.

Po identyfikacji firm, które rozmieszczają w ten sposób swoje reklamy, pracownik departamentu wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej przeprowadzili rozmowy z kierownikami ich elbląskich placówek. W rozmowach akcentowano problemy bezpieczeństwa, ładu przestrzeni publicznej oraz aspekt prawny zjawiska.

W jednym przypadku kierownik firmy udzielającej kredytów odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji związanych z problemem odsyłając ze wszelkimi pytaniami i postulatami do działu prawnego w centrali firmy. W pozostałych przypadkach osoby kierujące placówkami odnosiły się ze zrozumieniem do postulatu nie zaśmiecania miasta, zadeklarowały pouczenie osób odpowiedzialnych za rozprowadzanie ulotek a także zobowiązanie ich do usunięcia ulotek rozmieszczonych z naruszeniem prawa.

A więc może to początek końca problemu śmieci na słupach w naszym mieście?