Rozmawiali o perspektywach rozwoju elbląskiego rynku pracy

Dzisiaj prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz wiceprezydent Janusz Hajdukowski wzięli udział w konferencji pn. " Elbląski rynek pracy - dziś i perspektywy rozwoju do 2020 r.". Podczas spotkania dr Dariusz Śledź z Instytutu Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu zaprezentował wyniki raportu sporządzonego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

 - Projekt, który realizowaliśmy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu obejmował kompleksowe badanie rynku pracy i opierał się o deklaracje przedsiębiorców, którzy brali udział w badaniu - mówił dr Dariusz Śledź z Instytutu Badań i Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu. Jak wskazują wyniki raportu Urząd Miasta na czele z panem prezydentem prowadzi wiele działań by zbliżyć się do gdańskiego rynku pracy. Takie działania prowadzi także Biuro Obsługi Inwestora powołanego przez prezydenta w ubiegłym roku. Zgodnie z raportem należy także zintensyfikować kontakty społeczne oraz inicjatywy gospodarcze z Obwodem Kaliningradzkim co czynią już władze miasta - dodał dr Dariusz Śledź.

Zaprezentowany raport wskazuje ponadto, że należy zwiększyć potencjał turystyczny miasta poprzez promocje walorów miasta. - Władze miasta to czynią oraz prowadzą ponadto szereg działań, które budują wizerunek miasta, jako miasta przyjaznego inwestorom -zakończył dr Dariusz Śledź.

Tworzymy dobre warunki do inwestowania

- Nie ma wątpliwości, że zmiany na rynku pracy w naszym mieście muszą nastąpić i bez wątpienia przedmiotowy raport jest jednym z narzędzi, które mogą mieć na to pozytywny wpływ. Miasto ze swoje strony również podjęło się wyzwania stworzenia przekrojowego dokumentu, określającego kluczowe cele działalności na przestrzeni kolejnych kilku lat. Tym dokumentem jest Strategia Rozwoju Elbląga 2020+, nad którą obecnie trwają ostatnie uzgodnienia i konsultacje - mówił prezydent Jerzy Wilk.  - Zapewniam, iż potrafię wyciągać wnioski nie tylko z własnych doświadczeń. Na początku swojej kadencji podjąłem decyzje dotyczące systemu pracy komórek Urzędu zmieniając sposób współpracy z podmiotami zainteresowanymi inwestycjami. Samorząd elbląski posiada uzasadnione aspiracje rozwoju, które trzeba umieć dostrzec i które dostrzegamy, ale co bardziej wymowne i znamienne, dostrzegają również inwestorzy, lokując swą działalność m.in. na terenie Modrzewiny. Przez ostatni rok decyzję o inwestycji podjęło 6 firm, z których dwie już postawiły hale produkcyjne. Prowadzimy ponadto zaawansowane rozmowy z innymi podmiotami, które są zainteresowane inwestowaniem w Elblągu - zakończył prezydent Elbląga.