Coraz bliżej otwarcia Zatorza

Wiceprezydent Janusz Hajdukowski podpisał umowę ze spółką Znak Gdańsk, reprezentowana przez prezesa zarządu Tomasza Stawarza, na opracowanie koncepcji i kompleksowej dokumentacji projektowej skomunikowania dzielnicy Zatorze.

Zadaniem spółki jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji połączenia drogowego ul. Lotniczej z Akacjową. To połączenie umożliwi mieszkańcom dzielnicy wyjazd do miasta z ominięciem przejazdów kolejowych. Jednak najważniejszym zadaniem spółki jest opracowanie koncepcji połączenia Zatorza centrum miasta. W grę wchodzą dwa rozwiązania: tunel pod torami w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej oraz wiadukt.

Koszt kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej – 574 tys. zł. Pełna dokumentacja ma być gotowa do 30 maja 2015 roku.